Dünyadaki en büyük cesurca davranış nedir biliyor musunuz? Bütün olumsuzluklara karşın olumlu düşünmeye inat etmek!

Yeşildokunuş ( Mart 2012)

Web sitemde istediğini arayabilirsin

25 Eylül 2011 Pazar

6 İlluminati gerçek mi?

                Yakın zamanda adını daha önce hiç duymadığım, belki de duysam bile önemsemediğim şimdi ise beni dehşete düşüren bir kelime ile karşılaştım İlluminati. Belki de pek çoğunuz İlluminati kelimesini duydu ve bunun bir mit olduğunu düşünüyor.  Yazımı okumadan mit olduğunu ya da uydurma bir şey olduğuna hemen karar vermeyin, yazımı sonuna kadar mutlaka okuyun.
                İlluminati kelimesinden ilk defa haberdar olanlar için birazdan etraflı bir açıklama yapacağım. Bana inanın bu yazıyı okuduktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İlluminati, Almanya'da  Bavyera' da Adam Weishaupt adlı bir profesörün kurduğu gizli bir  kardeşlik örgütüdür. Ezoterik ve gizli bir yapılanmaya sahiptir, örgütteki hiçbir bilgi dışarıya sızmaz.   Örgütün amacı ya da daha doğrusu başlangıç amacı kilisenin doğmalarıyla mücadele etmek ve pozitif bilimi dünyayı yaymaktır. Kuruluş amacı insanı etkileyen duygulara dayansa da aslında kurulduğu tarih olan 1 Mayıs 1776, insanlık tarihi için kara bir tarihtir desek yalan olmaz. Amaç başta pozitif düşünceyi egemen kılmak gibi gözükse de   gerçek niyetlerinin  pozitif düşünce gibi terimleri kullanarak kitleleri ve önemli kişileri gruba sokmak için  bu tür sözleri kullanmak olduğu zamanla anlaşılmıştır. Asıl amaçları İlluminati'nin dünyayı yönettiği tek bir devlet anlayışı ve bu amaçla yapılan her türlü pislik ve  katliamlar olduğu gerçe  Kurulduğu tarihten itibaren hızlı gelişip büyüyen örgüt belirli bir süreden sonra resmen kapatılmış  ve bunun üzerine yer altına inmeye karar vermişler.  Günümüzde örgütün varlığı tartışma konusudur. Varlığı üzerine yüzlerce kitap yazılmıştır. İlluminati dünyayı yönetiyor mu, var mı yok mu, yazının devamını mutlaka okuyun.   
İlluminati Doktrini
                Tekrar etmek gerekirse İlluminati'nin asıl amacı bütün ulusları tek bir dünya devleti altında toplamak ve bütün her şeyi kontrol etmektir.  Oldukça uçuk bu fikirlerini eylem olarak şu şekilde genişletirler;
1 – Hükümetleri ve resmi kurumlardaki önemli kişileri kontrol etmek için para. (Seks ticareti en uygun yöntemdir.)
2- İlluminati, bu amaçla öğrenci yetiştirmek amacıyla kolej ve üniversiteler açacak.
3-Teşkilat içerisinde başarılı olanlar hükümetler içerisine yerleştirilecek ve birer ajan olarak kullanılacak.
4 – Medya ve iletişim kanalları kullanılarak sorunların çözümü için bütün dünyada tek bir iktidarın gerekliliği anltılacak.
5- Son aşamada bütün ulus devletlere savaş açılacak ve halklar tamimiyle İlluminati kontrolüne girilene kadar savaşılacak.
 Asıl Amaçları ve Gerçekliği
                Asıl amaçlarını anlamak için örgütün simgesi ve mührüne tarihte ondan önce kurulan gizli örgütlerle ilişkilerine bakmak gerekir.  İlluminati kelime olarak İtalyanca "aydınlama" kelimesinden gelir.  Mühür olarak bitmemiş bir piramit , üzerinde üçgen içerisinde parlayan tek bir göz ve yeni dünya düzeni yazan bir amblem kullanır. Tek göz, işareti yüzyıllarca kullanılmış çeşitli kültürlerce benimsenmiş bir semboldür. Tek olmasının tanrıyı ve her şeyi görmesini ifade eder. Ancak masonik işaretlerde farklı anlamları vardır.  Bunun masonik bir işaret olup olmadığını anlamak oldukça kolaydır. Bitmemiş piramit ve üçgen içindeki göz bir mason işaretidir. Bitmemiş piramit henüz tamamlanmamış olan işlerin olduğu ve gören göz de şeytanı temsil eder. Gören gözün neyi temsil ettiğini bilmek için örgütün simgesini bilmek yeterlidir. Örgütün simgesi pentegram içindeki şeytandır. Kısaca mühürlerindeki anlam yeni dünya düzenini şeytanın yardımıyla yapacaklarını anlatmaktadır.

  İlluminati resmi mührü
illuminati sembol
                                     
                                                  
Şeytan ve Tapınak Şövalyeleri
       Sözde amacı pozitif bilimi yayarak dünyaya ışığı getirmek olan İlluminati gerçek amacını kullandığı sembollerle çok daha iyi ifade eder. Gerçek amaçları bütün dünya devletlerini yönetmek ve tek bir dünya devleti haline getirmektir.  Bunu yaparken de kendi yazdıkları doktrin belirttiği gibi ilk önce parasal kaynaklara sahip olacaklar daha sonra eğitim kurumlarına sızarak güçlü kadrolar yetiştirerek devletlerin yönetimini ele geçireceklerdir. Bütün bunları yaparken sürekli kaos, kötülük ve savaş kullanılacaktır. 

        İlluminati'nin  bu felsefesinin temelleri ve kullandığı semboller çok eskiye gider. Bir mason örgütü olarak anılsa da tam olarak bir mason örgütü olup olmadığı belli değildir, ancak İlluminati üyelerinin şeytana tapmasındaki en önemli sebep yine masonluktur. Mason geleneği kendisi çok eski çağlara ve Kral Süleyman'a kadar götürür.  İddiaya göre masonluk Kral Süleyman'ın tapınağında çalışan işçiler tarafından başlatılmıştır.  Kral Süleyman'ın tapınağında çalışan işçiler bir takım gizli bilgileri öğrenmiş ve bu bilgiler kabaladan masonlara kadar gelmiştir. Masonluk geleneği  ve cemaatinin oluşumu tapınak şövalyeleriyle başlar.  Tapınakçılar, 1100' lü yıllarda Avrupa'da ortaya çıkmıştır.  Dokuz tane güçlü ve zengin şövalyeden oluşan Hristiyan askerler kutsal topraklara hacıları korumak amacıyla gitmiştir. Zamanla koruma misyonlarından uzaklaşarak bir tarikat olmuşlar ve papa tarafından tanınıp sayıları yirmi bini geçmiştir. Tapınakçılar kutsal topraklara geldikleri zaman asıl görevleri olan hacıları koruma görevlerini yerine getirmemişlerdir. Asıl istedikleri şeyse kutsal kaseyi bulmaya uğraşmışlardır. Kimi tarihçilere göre kutsal kasenin önemli gücü molekülleri değiştirme gücüdür ve tapınakçılar tarafından bulunup bulunmadığı belli değildir. Tapınakçılar kutsal kase için kazılar yaparken en az onun kadar değerli bir şey ele geçirdiler. Tevrat'ın gönderilmesinden sonra bir takım pagan rahipleri sahip oldukları bilgileri tevratla açıklamaya çalıştılar. Bunun sonucu olarak kabala denilen içinde mısırlı pagan rahiplerinin kara büyüleri ve tanrılarının bulunduğu içeriği çok daha kabarık olmayan bir tür gizli ilimler kitabı ortaya çıktı.  Bu kitap Tevrat'tan oldukça farklıydı. Tanrı olarak şeytanı veya onun yardımcı meleklerini görüyordu. Kitapta gösterilen hayat ağacını kullanarak her türlü şeyi yapmak mümkündü. Tapınakçılar bu değerli kitabı başkalarının görmesini engellemek için ne varsa yoksa yaktılar ve yıktılar. Bilgileri ve sırları kendi aralarında paylaştılar. Tapınak şövalyeleri o dönemde kabalayı kullanarak dünyaya hakim olacaklarını düşünüyorlardı.  Bu amaca ulaşmak için pagan tanrılara ve şeytana taptılar. Klişe bunları öğrendiğinde Tapınakçıları yasakladı. Tapınak şövalyeleri yasaklandığı zamandan itibaren bir daha gözükmediler.  Bununla birlikte yasaklanan ve tutsak edilen şövalyelerin bir kısmı bulundukları yerden kaçarak 17. ve 18. Yüzyılda elde ettikleri bilgileri yeni bir tarikat kurmak için kullandılar. Bu tarikatın adı masonlardı. Mason sembollerinde mısırla ilgili şeylerin bulunması kabala ve Tapınakçılar sayesindedir.  Kabala'dan dolayı mason örgütleri Yahudilerle ilişkili oldukları düşünülse de aslında bu tamimiyle doğru değildir.  Klasik Yahudi inancında sadece Tanrıya tapılır ve büyü yasaklanır. İlluminati gibi kabalayı esas alan örgütler şeytana hizmet eder ve şeytanın yer yüzündeki temsilcisi deccal için ortam hazırlamaya çalışırlar. Aslında yeni dünya ve pozitif düşünce dedikleri şeylerin altında bunlar yatar.
Gerçekliği
                İlluminati cemiyetinin savunduğu şeyler ve yapmak istedikleri oldukça sıradışı.  İşin ilginç yanı bu örgüte üye olanları elit kesimden olduğu iddia edilmesiyse oldukça garip. İlk bakışta bu durum insana tamamen uydurma ve masalsı geliyor. Eğer bu konuda yeterli araştırma yapmasaydım benim de böyle bir örgüt vardır deme gibi bir durumum söz konusu olmazdı.
                Örgütün yer altına indikten sonra halen var olduğunun ve hatta şu anda bizleri yönettiklerinin kanıtları;
 Resmi belgeler ;
                İlluminati örgütünün amacı devletlerin içersine sızarak ya kendi yöneticilerini koymak ya da onlara şantaj yaparak kendi kontörlülerine almaktır. Bir takım ülkelerde İlluminati örgütünün resmi belgelerde kullandığı mühür ele geçirilmiştir. Özellikle Sovyet Rusya'nın çöküşünden sonra KGB'nin içine sızan İlluminati ajanları örgütle iletişim kurarken mühürlerini gizlice kullanmışlardır.  Çok önemlibir kanıttır.


 Amerikan doları ;
Belki de en resmi belki de en önemli kanıtlardan.  Amerikan bir dolarının ön yüzünde İlluminati simgesi var. İlluminati'nin Amerika'yı çoktan kontrolü altına aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.  
             

İlluminati oyun kartları :
Size şunu söylesek bir çıksa ve çıkardığı oyun kartlarıyla her şeyi biliyor ve bu adam medyum desek ne kadar inanırsınız? Muhteşem derseniz değil mi? Steve jackson adında biri İlluminatiyle ilgili bir oyun çıkarıyor ve oyunda kartlarda yazan her şey çıkıyor.  Kartların çıkış yılı 1994 2 tane kartta 11 eylülü görmek mümkün,  11 Eylül ise 2001 de olmuştu.  Yani çok önceden bazı şeyler belliydi.
 İşin ilginç tarafı oyunun giriş kısmında yazan " bu oyunun arkasında belki İlluminati vardır" ibaresi…
                 Eğer tesadüflere inanıyorsanız, buyurun inanın…
 Tesadüf mü yoksa olacaklar mı?
oyun ve kartlarKartlardan bir tanesi. Kartın başlığı terörist saldırısı. Neredeyse birebir olarak iki kuleler anlatıyor.
Pentegon saldırısı anlatıyor. Hatırlatırım kartlar 1994 yılında çıktı…


Kartta üst üste meydana gelen felaketler anlatılmış. İşin ilginç yanı düşen saat kulesinin japonyadaki kuleyle aynı olması ve resimde çekik gözlü insanlar bulunması. Bu arada japonyadaki depren 11 /3 / 2011 de meydana geldi. Sizce tesadüf müBu kartta siyahi bir liderin ırkçı saldıraya uğraması anlatılmış. Karttaki politikacı neredeyse Obamanın tıpa tıp aynısı  
                           
  Bizim ünlü wikileaks belgecesi. Kartta derin ajanlar faaliyetlerinden bahsediyor. İşin ilginç yanı karttaki resimle bizim julianın birbirine baya benzemesi     
                                                  
Günümüzdeki bazı liderleri tasvir etmiyor mu? Özellikle de Tayyip Erdoğanı

Diktatörlük kartı. Amerika sık sık bu kartı oynamıyor mu? Düşündürücü…


Altınlar dikkatini çekiyor mu? Son günlerde altın fiyatları inanılmaz yükseldi
               

               lluminati oyununda buna benzer pek çok kart var. Doğrusu bu kadar tesadüfün bir araya gelemeyeceğinden siz de farkındasınız. Kartlar tahminimce örgütün yapma etmelerini anlatıyor.

Subminal mesajlar
 İlluminati örgütüyle tanıştığımda beni şaşırtan ilk şey izlediğim belgesellerde anlatılan müzik dünyasında ve film sektöründe verilen gizli ve kasıtlı bilinçaltı mesajlardır. Bu mesajlar genellikle reklam sektöründe bizlere bir şeyler aldırmak için kullanılır.  Avrupa'da ve Amerika'da yasaklanan bilinçaltı mesajları, özellikle sinema ve müzik sektöründe ise zihinlerimize yavaş yavaş bir şeyler empoze etmek için kullanıyor. Şeytan kelimesi ya bizzat kullanıyor veya simgeler halinde bize sunuluyor. Amaçları medyayı kullanarak dünyaya yeni bir şekil vermek. Örneklere geçmeden İlluminati şu doktrinini hatırlamanızımızı öneririz.
"4 – Medya ve iletişim kanalları kullanılarak sorunların çözümü için bütün dünyada tek bir iktidarın gerekliliği anltılacak."
Yani bizzat medya onların elinde…
İşte örnekler…


Müzik Endüstrisi
Mtvyi açtığımda  jesicca 6 adlı sanatçının klibi sayılara dikkat.  "666" = şeytan

Yine bir Rihanna klibi. Kelimelere dikkat edin. Bakın ne yazıyor!
Rihananın Umbrella klibinde dansçı bir şekle giriyor. Resme çok dikkatli bakın. Dansçı vücuduna şeytanın şeklini veriyor. Kolları boynuzudur, kürek kemiklerinin  olduğu yer gözleri. Saçları keçi sakalı ve ağzıdır.

Lady gaga yine…
Lady gaga yine…


  

Bir gaga klibi daha…

Eminemim Rainman adlı klibinden bir sahne. Sözlere dikkat edin. Bu arada rainman Amerikan müzik sektöründe oldukça sık kullanılan kelimelerdendir. Rainman yani yağmur adam şeytanı temsil eder.
 
 Madonnaya dikkat edin nasıl bir şey giymiş..
      


Michael Jackson. Zaten bir zaman illuminati etkisinde olduğu biliniyordu…
Bu klip de Türkiye'den olsun

Çizgi film, film, Müzik sektöründe diğer işaretler
 Sizce bu tek gözü işaret eden insanlar neyin nesi
 


Mason liderler
İlluminaticilerin veya masonların dünyayı yönettiğine dair en önemli kanıtlardan bir tanesi de kendi aralarında kullandıkları selamlaşma şekillerinin ortaya çıkmasıdır.  Ayrıca Amerikan kurucu liderlerinin mason olduğu bilinen bir gerçektir. Bu konuya özellikle Walt Disney Pictures'in Kutsal Hazine adlı filminde bile değinilmiştir. 
 Satanic selamın ne olduğunu öğrenmek için Satanizm kilisesi kurucusu Antony Levy nin el işaretine bakmanız yeterli…  (solda)Dünyadan el işaretleri....


 
Tayyip Erdoğan Masonik bir örgütten ödül alırken. Mason ve illuminati kardeşliğinden bahsetmemize gerek yok…
Paranoyaklık mı?
                Öncelikle kendimize sormamız gereken şey bu kadar çok şeyin tesadüf olup olmayacağı. Eğer İlluminati ve Masonluk konusunda derinlemesine bir araştırma yaparsanız, çevrenizdeki hiçbir şeyin tesadüf eseri oraya konmadığını anlayacaksınız. Elbette sembollere işaretlere bakmak onlarla uğraşmak sizi biraz paranoyaklaştıracaktır.  Ama şöyle düşünün bir örgüt ki Amerikan parasının üstünde mührü var ve resmi belgelerle bile varlığı kanıtlanmış.  Bu durumda liderdeki satanic selamların, çizgi filmlerdeki veya filmlerde var olan İlluminati veya satanic gizli sembollerin neden orda olduğunu düşünmek için geç kalmadık mı?
                Not : İlluminatiyle tanıştıktan sonra baya etkilendim. Aklıma izlediğim filmler geldi. Büyük hazine hoşuma giden filmlerden bir tanesi. Filmde açıkça masonluk anlatıyor ama hikayeyle hiç mi hiç alakası olmayan İLLUMİNATİ SEMBOLÜ olan her şeyi gören göz ve bitmemiş pramit bolca kullanılmış. Hikayeyle alakası yok derken mason örgütleriyle İlluminati mühründeki sembol birbirinden ayrılmıştır. Gerisini siz düşünün.

İlluminati Tehlikesi
                İlluminati kaos yaratak veya elindeki her türlü kaynağı kullanarak dünyayı yönetme amacında olan bir örgüt. Medyada ve film sektöründe bize aşılanmaya çalışılan şeylere bakarsak sex, uyuşturucu, adam öldürme, eş cinsellik olayın vahametine daha çok varmış oluruz. Ancak esas tehlike yine de bu değil. Kültürlü ve bilinçli beyin aşılanmak istenen her şeyi red edecektir. Örgüt üyeleri de bunu bildikleri için kaos yaratma çabasındalar.  Bazı resmi belgelerde dünyanın dört bir yanına kitle imha silahları yerleştirdikleri belirtilmiştir.  Daha ilginci İlluminati.org adlı sitede bir sitede geri sayım sayacı var. 6 aralık gününü işaret ediyor. Altı rakamı şeytanın rakamı olarak anıldığı için bir şeyler olabileceğini kestirmek güç değil…


Arkalarında kimler var? Yoksa Şeytan mı?
Hayat öyle karışık ki olmadık yerden olmadık şeyler çıkabiliyor. Bu adamların şeytan ayinleri yaptığı ve şeytanı tanrı olarak gördükleri bir gerçek. Doğrusu onlar için bir din olmuş durumda. İşin daha vahimi belki de dünyayı yöneten süper güçler onların elinde. İnsan şunu düşünmeden edemiyor, eğer gerçekten şeytan varsa bu insanlara neden ihtiyacı var. Neden onları kullanıyor. İlahi kitaplara göre şeytan yada şeytanların zaten herkesi aldatma yetkisi var.  Doğrusu ben bu tür doğa üstü şeylere inanmıyorum.  Neden derseniz insan her an kötülük yapabilecek bir hayvandır. Bu örgüt büyük olasılıkla aşırı dinci ve milliyetçi çatlakların yönetiminde. Bundan ötesi tabi şu senaryolar da var, Amerika hayali bir örgüt yaratarak ve de şeytanı figürünü kullanarak dünyayı kontrol etmek veya başka amaçlar peşinde olabilir. Şeytanı kullanmasının sebebi bizler  olağanüstü  varlıklardan yardım beklemekle uğraşırken,  bir şeyler çoktan değişmiş olacaktır. Eğer böyle bir şey varsa büyük mücadeleleri yakında göreceğiz demektir. Başka ihtimal bu tür bir örgütün arkasında İsrail'in olma ihtimali.  Bunların dışında bu örgüt üyelerinin şeytan diye taptığı şey uzaylılar da olabilir. Şeytan dünya dışı varlıkların sembolü de olabilir.  Tabii unutmadan şunu söylemek de fayda var, Şeytan da gerçekten olabilir ve bu insanları yönetebilir ama benim aklım yine de buna zayıf bir ihtimal diyor.

Neler yapmalıyız?
Gizli hiçbir örgüt deşifre olmak istemez. Yapacağımız ilk şey öğrendiğimiz şeyleri başkalarına aktarmaktır. Bilinçlendikçe, örgüt deşifre oldukça bir şeyler değişecektir emin olun. Bunun dışında subminal mesajlardan uzak durmak için televizyon ve bilgisayar başında daha az durmak gerekir. Her şeyden  önemlisi bu tür mesajlar genellikle bilinçaltını uyarma tekniğiyle çalışır. Eğer bilinç üstünüz ne kadar gelişmişse yani ne kadar kültürlüyseniz, ne kadar kendinizi kontrol ediyorsanız bilinçaltı mesajlardan o kadar az etkilenirsiniz.
 Unutmadan, şeytan gerçekten varsa, dualarınızı eksik etmeyin.İlluminati konusunda faydalanabileceğiniz kaynaklar… 


http://www.youtube.com/watch?v=gA_WFfDwz2k Müzik endüstrisi deşifre oldu…
http://www.youtube.com/watch?v=LosF175kaM8 İluminati uyandırma projesi.

http://www.sionvadisi.net/ Siynozim ve illuminati.Videolar


 İlluminati konusunda oldukça derinlemesine ve sade bilgi veren şu belgeseli sizin için paylaştım mutlaka izleyin. İsterseniz Yuotube giderek, isterseniz burdan izleyin...  
İlluminati Türkçe 1 - 2 (2. Parça sağda)      

1. parça : http://www.youtube.com/watch?v=WaCvfgoqVuY       

2. parça : http://www.youtube.com/watch?v=E93_qxIaO4U&feature=related                                                      
                                                                           

 İlluminati Türkçe 3- 4 (4. Parça sağda)

 3. parça :   http://www.youtube.com/watch?v=_EgXwiV8D8E&feature=related

 4. parça :  http://www.youtube.com/watch?v=RWgYdn_OwlQ&feature=related
 
                                                                    

İlluminati Türkçe 5- 6 (6. Parça sağda)
 
 5. parça :   http://www.youtube.com/watch?v=BV40LvbDQUo&feature=related       

 6. parça :   http://www.youtube.com/watch?v=5ZmHn8liXa0&feature=related           
           

      İlluminati Türkçe 7 . parça     

7. parça : http://www.youtube.com/watch?v=NS7LqAurSIE&feature=related                                                                              

6 yorum:

 1. Baphomet isimli el işaretini illuminati olarak göstermişsiniz, bugün metal-rock müzikte kullanılan şu işareti... Demem o ki isterseniz tüm metalci grupları da illuminati diye yayınlayabilirsiniz. Trajikomik :)

  İşin daha komiği, şeytana tapan insanlar olarak nitelendirmeniz. Şeytan diye birşey mi var acaba?

  YanıtlaSil
 2. Ortada trajikomiklik bir durum yok. Bu yazıyı hazırlarken baya bir kaynaktan yararlandım ve öyle hazırladım. Verdiğim bilgileri ben uydurmadım. Size araştırma yapmanızı öneririm.

  Unutmadan baphomet konusuna gelince şeytanın simgesini kullanan bir müzik grubunun elbette illuminatiyle alakası olabilir. Zaten medyanın bu adamların kontrolünde olduğunu düşünürsek illuminati ve metal grupları arasındaki bağlantıdan söz etmek mümkündür. Herhangi müzik grubunun bapometi kullanması bu simgenin İllüminati simgesi olduğunu gerçeğini değiştirmez.

  Şeytan konusuna gelince herkesin bir şeytan anlayışı vardır. Ben İlluminati'nin dini bir örgütten çok terör örgütü olduğunu düşünüyorum. Şeytan psikolojik bir harekat aracı olabilir.

  YanıtlaSil
 3. illuminatinin kullandığı en büyük sektörlerden biri müzik sektörüdün.Bunu yaparken ise genellikle subliminal mesaj adı verilen bir teknikten yararlanırlar.İnsan beynine cinsellik gibi şeyleri yerleştirmek ve beyninde yer edinmesini sağlamak.Kartlara gelirsek tabiiki bu kartların çıkarılış amacı arasındaki en büyük amaç kendilerini belli etmek ve yeni dünya düzenini yaymak.Baphomet ise inandıkları tandırıdır.Keçi şeklindeki kafalı bir tanrıdır(benimsedikleri tanrı).Ama en önemli destekçileri ise AMERİKA.Büyük yardımlar yaparak bu örgütün ayakta durmasından en büyük söz sahibi olan ülke.İlluminatinin işlevselliği günümüzde azalmış olsada yinede büyük bir tehlike arz ediyor.Amerika başkanları ise masondu.Evet ama başka bir örgüt KURU KAFA CEMİYETİNDENDİLER.Buna en büyük örnek Obamadır.Tabiiki illuminati kartlarında sözü geçen biridir.Yani 15 yıl önceden kimin başkan olacağı sölenmiştir.Subliminal mesajlar ise bir objenin içine gizlenmiş çok zor fark edilen bir gizleme tekniğidir.Bu örgüte bir sürü aile yandaşlık etmektedir.Bu ailelere en büyük örnek ise rockefeller (adını doğrumu yazdım bilmniyorum ama yanlışsa üzgünüm)ailesidir.Dünyada yaşanan borsa,terör,isyan,doğal afet gibi (H.A.A.R.P)büyük krizlerin ardında hep bu örgüt ve aileler vardır.Bunlar ise ruhunu şeytana satmış kişilerden oluşur.Müzik sektörlerinde şarkının tersten okunuşu ve saklı kelimeler bunu ortaya çıkarabilir.Buna bir örnek tuttu fırlattı kalbimi adlı şarkıdır.Şarkının tersten okunuşu ve belli bölümlerinin okunması ile ortaya çıkan anlamlı kelimeler bunu dahada belirgin eder.Bu örgüt bir düşüşün anlamımı yoksa bir devrimin habercisi mi ? İlluminatiyi herkez bilmez.Bilen kişiler çok azdır.Ama bu uyandırılamaz demek değildir.Eğer bilinçlenir ve bu tür şeyleri daha fazla deşifre etmeye çalışırsak daha iyi olur.

  YanıtlaSil
 4. " Gizli hiçbir örgüt deşifre olmak istemez. Yapacağımız ilk şey öğrendiğimiz şeyleri başkalarına aktarmaktır." Şu anda bu örgütün amacı kendilerini dünyaya göstermek. Anlıycağın sona yaklaştık. He neden bu örgüt deşifre olmak istiyor gizli değilmi dersen yanılırsın eğer bu örgüt istemeseydi sen bu yazıyı yazacak kaynak bulamazdın hatta örgütün varlığını bilmezdin. Dediğim gibi sona yaklaştık Allah (c.c) yardımcımız olsun bu arada şeytan varmı diye sormuşlar 2 öneri 1. Açın kur'an'ın türkçe mealini okuyun 2. Çevrenize bakın sizce yaradılan rabbine şükredib ibadet etmezmi bugün kaçımız bunları yapıyoruz işte bu şeytanın hep yakınlarınızda olduğunun göstergesidir. Allah bizleri rabbini 1snye bile unutan kullarından eylemesin...

  YanıtlaSil
 5. Abicim ona bakarsan Mhp de illuminati ne diyon bu işe ?!

  YanıtlaSil
 6. Bir şey soracağım. YouTube'de bir video izlemiştim. Frozen Karlar Ülkesi'nde illuminatı olduğunu söylüyordu. Acaba bu gerçekten doğru mu? Cevap verirseniz çok sevinirim.

  YanıtlaSil